Hopp til innhold

Vi åpner nye dører

Her har
du oss!

Team

Siw Mari Knutsen jobber som daglig leder i NøkkelPersonell. Hun har en mastergrad fra BI og arbeidserfaring fra både oljeservicebransjen samt rekruttering og bedriftsrådgivning. Siw startet i NøkkelPersonell kort tid etter oppstart og har siden vært med å bygge bedriften til det den er i dag. Siw jobber daglig med bedriftsutvikling, rekruttering, kunderådgivning og bemanning.

Elizabeth er ansvarlig for alle administrative og regnskapsmessige prosesser i NøkkelPersonell. Hun har utdannelse fra BI og har vært ansatt i NøkkelPersonell fra starten av, først som konsulent innenfor økonomi/regnskapsområdet, senere ble hun en del av den faste staben og oppbygging av NøkkelPersonell. Elizabeth er engasjert og involvert i de fleste rekrutterings- og bemanningsprosessene vi har og er i tillegg en aktiv recruiter og searcher.

Lill M. Knutsen startet sin karriere i IT-bransjen. Der jobbet hun som kundekonsulent – med utstrakt kundekontakt, support og service på lønn- og regnskapssystemer. Senere begynte hun i Bemanningsbransjen og grunnla NøkkelPersonell AS i 1996, hvor hun fremdeles jobber med rekruttering og bemanningsløsninger.

Astrid jobber som HR Administrator i NøkkelPersonell. Hun har ansvar for diverse HR administrative oppgaver og prosesser, i tillegg til oppfølgning av sosiale medier. Astrid har en bachelorgrad i HR og personalledelse fra Høyskolen Kristiania. Hun har lang erfaring med kundeservice og salg, og har arbeidet i bank og ulike varehus.

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi i NøkkelPersonell er både bevisste på og opptatt av bærekraft og anser dette som en naturlig del av å levere på alle bunnlinjer: people – planet – profit.

I tråd med dette fokuset er det naturlig for oss å se hen til FNs 17 bærekraftsmål for å kartlegge hvordan vi på best mulig måte kan bidra til å skyve verden i riktig retning. Forbedringer kommer ikke av seg selv, og på grunn av dette er bærekraftsmålene gjort til en naturlig del av måten vi jobber på.
Bærekraftsmålene vi har valgt å jobbe særskilt med er:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det å åpne nye dører for både kandidater og bedrifter er selve kjernen av hva vi driver med. Vi legger vår stolthet i å formidle stillinger av god kvalitet og legge til rette for full sysselsetting. Vi har et stort fokus på å være inkluderende og anser allsidige og mangfoldige team som et konkurransefortrinn. Et fokusområde for oss er å bidra til inkluderende arbeidsliv gjennom å tørre å satse på unge i arbeidslivet ved å fungere som en inngangsport, men også motarbeide aldersdiskriminering slik at ingen blir presset ut av arbeidslivet.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

I vår rolle som rekrutterer og bemanningsrådgiver har vi ofte en avgjørende stemme i ansettelsesprosesser. Vi er overbevist om at økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til positiv utvikling på alle plan, og vi ser på likestilling i arbeidslivet som selve utgangspunktet for å oppnå dette. Vi retter dermed vårt fokus på å rekruttere og videreutvikle talenter basert på person – hvor faktorer som kjønn, bakgrunn og legning ikke spiller inn i utvelgelse og presentasjon av kandidater.

Mål 1: Utrydde fattigdom

En viktig dimensjon i vår bærekraftsstrategi er også utgjøre en forskjell ved å gi støtte til organisasjoner som jobber med å oppnå bærekraftsmålene. NøkkelPersonell har gjennom flere tiår støttet SOS-barnebyers viktige arbeid for en trygg oppvekst. Så lenge millioner av barn går en usikker fremtid i møte, er FNs bærekraftsmål helt uoppnåelige. Fattigdom er den viktigste årsaken til at barn blir overlatt til seg selv. SOS-barnebyer bygger kapasitet hos familier og lokalsamfunn på en slik måte at de selv blir i stand til å bryte fattigdomsspiralen. SOS-barnebyer støtter og styrker familier slik at de løftes ut av fattigdom og utenforskap både nå, men også langsiktig.

Gruppebilde Nøkkelpersonell