Hopp til innhold

Trenger du nye medarbeidere?

Jakten på den rette kandidaten

Vår prosess

01

Oppstart:

Stillingsanalyse og krav spesifikasjon blir utarbeidet og det blir gjort valg av prosess. Vi velger relevante annonseringskilder og utarbeider en tidsplan.

02

Søk:

Vi starter i NøkkelPersonell sin kandidatbase og vårt nettverk. Vi kartlegger interessante fagmiljø og annonserer i sosiale medier og ulike nettsteder/media.

03

Utgivelse:

Gjennomgang av CV`er og aktuelle kandidater. 1 Intervjurunde. Avklaring og utvelgelse av aktuelle kandidater som videreføres i prosessen

04

Intervjuer/tester.

Dybdeintervjuer og case gjennomføring. Gjennomføring av personlighetstester og evnetester etter avtale. Presentasjon av shortlist.

05

Referanser:

Gjennomføring av referanseintervjuer for topp kandidater. Referanserapport på 3-4 referanser pr kandidat.

06

Kandidatvalg:

Rådgiving om utvelgelse av topp kandidat samt betingelser. Utsendelse og signering av tilbud.

07

Oppfølging:

Oppfølging av kunde og ansatt ved oppstart og etter 4-6 måneder.

Vi er fornøyd når du er fornøyd

Dette leverer vi

NøkkelPersonell kan dekke både langsiktige og kortsiktige behov for erfaring og kompetanse. Disse stillingene har vi nylig rekruttert eller bemannet for våre fornøyde kunder:

Reisekonsulent
Stilling innenfor det offentlige
Administrasjonsmedarbeider
Vikariat i en humanitær organisasjon
Administrasjonsmedarbeider
Engasjement i et selskap innen konsulentvirksomhet
Regnskapsfører
Stilling i et advokatfirma
Lønningsmedarbeider
Engasjement i et boreselskap