Hopp til innhold

Tips til deg som er nyutdannet

I disse dager er det mange som er i sluttfasen av studier og har begynt å tenke på det neste steget. Å få sin første relevante jobb som nyutdannet er ikke alltid enkelt. Her er noen tips som kan være til hjelp på veien mot den første jobben etter studiene.

CV

Før på utdanningen først.
  • Med mindre du har en del relevant erfaring bør du bygge opp CV’en din slik at utdannelsen din kommer først, da dette vil være mest relevant for arbeidsgiver.

Inkluder info om bachelor-/masteroppgaven.
  • Du kan med fordel også inkludere info om hva du har skrevet bachelor-/masteroppgave om. Dette vil bidra til å vise interessen din for studieretningen du har valgt, og kan trigge interesse hos arbeidsgiver.

Få med arbeidsoppgaver, ansvar og resultater
  • Deltidsjobber, sommerjobber og andre små engasjementer du kan ha hatt opp gjennom årene er gode erfaringer å ha med seg når du skal søke jobb etter studiene. Før opp hvilke arbeidsoppgaver/ansvar du har hatt, og eventuelle resultater du har bidratt til. Ekstra bra er det hvis du i tillegg har gode attester å vise til.

Legg vekt på internships, verv og frivillig arbeid
  • Internships, verv og annet frivillig arbeid er gull verdt og er viktige å få med på CV’en. På denne måten viser du at du har fått erfaringer og kunnskap som kan overføres videre, men også at du er engasjert og at du lykkes i å sjonglere flere forpliktelser. Disse erfaringene er spesielt viktige hvis du har hatt oppgaver i rollen som er relevante i forbindelse med jobben du søker på.

SØKNAD

Bruk søknaden til å skille deg ut
  • Beskriv og eksemplifiser hva dine tidligere erfaringer har lært deg og hvorfor dette kan komme godt med i stillingen du søker.

Få frem hvordan du er som person
  • Arbeidsgivere ser også etter personlige egenskaper og evner, så få frem hvordan du er som person og hvordan din tilnærming til arbeidsoppgaver er. Kom gjerne med eksempler på hvordan du bruker dine personlige egenskaper i jobbsammenheng.

Bruk tid på å lese stillingsbeskrivelsen
  • Les stillingsbeskrivelsen og kvalifikasjonene nøye, og prøv å knytt dem opp mot dine erfaringer eller egenskaper ved hjelp av eksempler.