Hopp til innhold

Tips til første uken i ny jobb

Første uken i ny jobb er spennende, men kan også være litt overveldende. Det er mye informasjon en skal ta inn, mange nye mennesker å hilse på, og man er gjerne litt nervøs i tillegg. På slutten av arbeidsdagen kan hodet føles merkelig fullt og tomt samtidig.
Hvilken start man får i en ny jobb vil i stor grad avgjøres av bedriftens onboarding prosess, men det hjelper helt klart på hvis man også gjør visse grep selv. Her har vi samlet våre beste tips til hva du som nyansatt kan gjøre for å få en best mulig start i din nye jobb.

– Vær ute i god tid

Å komme for sent første uken i ny jobb vil være stressende for deg og kan gi deg en litt skjev start med ny arbeidsgiver. Klargjør så mye du kan dagen før for å gjøre morgenen så stressfri som mulig, og ta høyde for kø i trafikken eller forsinkelser i kollektivtransport.

– Vær nysgjerrig og still spørsmål

Få “dumme” spørsmål ut av veien så tidlig som mulig. Ved å stille spørsmål viser du at du er påskrudd og motivert for å sette deg inn i bedriftens rutiner, prosesser og prosedyrer. Det er bedre å få stilt de spørsmålene du måtte ha i den perioden som er satt av til å få deg godt i gang med oppgavene.

– Ta notater under opplæringen

Tar du gode notater kan du lett finne svar på ting du lurer på hvis du skulle stå fast. Personer som skal lære deg opp har det gjerne travelt, og det å ta gode notater kan spare både deg og kollegaer for tid. Notater er spesielt nyttig når du skal sette deg inn i nye IT-systemer og rutiner.

– Bli kjent med dine nye kollegaer

Som nyansatt skal du ikke bare bli kjent med de nye oppgavene dine, du skal også bli kjent med nye kollegaer og bedriftens kultur. Takk ja til eventuelle sosiale sammenkomster i regi av bedriften og vær sosial i lunsjen. Bli kjent med kollegaene dine, og dann deg et bilde av hva de jobber med.

– Vis engasjement

Vær på tilbudssiden og vis at du har lyst til å lære. Møt forberedt til gjennomganger og møter slik at du får mest mulig ut av dem, og kan bidra positivt med relevante spørsmål eller innspill. Men husk at det også er viktig å vise ydmykhet, og det kan være lurt å bli bedre kjent med bedriften og oppgavene før man kommer med forslag til forbedringer.

Lykke til i ny jobb!